School Notice Board

आश्विन

विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 10 day(s) ago

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असो ...

view notice
२४अषाढ

विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 3 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असा ...

view notice
अषाढ
बैशाख

रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Everyone 5 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा स्नातक तह (विए ...

view notice
चैत्र

कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Everyone 6 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा स्नातक तह दोस ...

view notice
१६फाल्गुन

क्याम्पस सभामा उपस्थित भइदिनु हुन ।

Everyone 7 month(s) ago

आदरणीय क्याम्पस सभाका सदस्यज ...

view notice